30 éve ügyfeleink szolgálatában   
Adatigény egyesületi ügyekhez

Kedves Ügyfeleink! Egyesület létrehozása, az Egyesület adataiban történt változások nyilvántartáson történő átvezetése esetén az alábbi adatokat küldjék meg a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címünkre:

- Alapításnál az egyesület neve 1-2 variációban, az ügyfél által megjelölt erősorrend szerint annak érdekében, hogy azokat le tudjuk ellenőrizni a hivatalos adatbázisokban;

- Alapításnál a szervezet székhelye, helyrajzi száma, hogy le tudjuk kérni a kötelezően csatolandó hiteles tulajdoni lapot, illetve annak alapján el tudjuk elkészíteni a tulajdonos által aláírandó székhelyhasználat jogcímét igazoló okiratot. Amennyiben a civil szervezet székhelye módosul, úgy szintén szükségesek a fenti adatok.

- Az egyesület alapító tagjainak (minimum 10 fő) személyi igazolványa, lakcímkártyája és adóazonosító jelet tartalmazó kártyája másolatban, hogy tudjuk őket a pénzmosási törvénynek megjelelően leellenőrizni;

- Az Egyesület céljainak részletes felsorolása. Ez kizárólag alapítás esetén szükséges, mert fontos, hogy egy bejegyzett egyesület céljainak módosítására (sem bővítésére, sem szűkítésére) lehetőség nincsen.

- Az Egyesület által végzett tevékenység részletes felsorolása, melyet a fent felsorolt célok megvalósítása érdekében tesz. Ez kizárólag alapítás esetén szükséges, illetve módosítás esetén a tevékenységek felsorolása esetleg bővíthető, szűkíthető, módosítható.

- Az Egyesület elnöksége tagjainak (legalább 3 fő a tagok közül) személyi igazolványa, lakcímkártyája és adóazonosító jelet tartalmazó kártyája másolatban, hogy tudjuk őket a pénzmosási törvénynek megjelelően leellenőrizni.

- Az elnökség tagjai vonatkozásában szükséges meghatározni azt, hogy ki lesz az elnök, illetve azt, hogy az elnökségi tagok közül ki jogosult a szervezet képviseletére, illetve a bankszámla feletti rendelkezésre. A bankszámla feletti rendelkezés eltérhet az egyesület egyéb ügyeiben történő képviselettől. Már bejegyzett egyesület esetében a létesítő okirat módosításakor lehetőség van a nyilvántartásban szereplő képviselet módosítására a szervezet leghatékonyabb működésének elősegítése érdekében, igény szerint;

- Az évente fizetendő tagdíj mértékének és módjának meghatározása szükséges.

- Alapítás esetén szükséges a TEÁOR 2008 jegyzékből kiválasztani a célok alapján végezni kívánt tevékenységhez tartozó négyjegyű kódokat.

- Módosítás esetén mindenképpen szükséges az utolsó, bejegyzett létesítő okirat szkennelt formában történő megküldése a fenti e-mail címre, melynek áttanulmányozását követőn adunk javaslatot annak módosítására, a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelő átdolgozására.

- Az Egyesület e-mail elérhetősége, esetleg honlapjának címe;

- Az Egyesület képviseletében eljáró személy telefon, skype és e-mail elérhetősége a dokumentumok távelőttemezéséhez, amennyiben nem tudnak irodánkban megjelenni az aláírás és ellenjegyzés céljából;

- Alapítás esetén annak megjelölése, hogy ÁFA alanyiság szempontjából mit választ a szervezet és EU-s adószámot kér-e;