30 éve ügyfeleink szolgálatában   
Adatigény alapítványi ügyekhez

Kedves Ügyfeleink! Alapítvány létrehozása, az Alapítvány adataiban történt változások nyilvántartáson történő átvezetése esetén az alábbi adatokat küldjék meg a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címünkre:

- Alapításnál az alapítvány neve 1-2 variációban, az ügyfél által megjelölt erősorrend szerint annak érdekében, hogy azokat le tudjuk ellenőrizni a hivatalos adatbázisokban;

- Alapításnál a szervezet székhelye, helyrajzi száma, hogy le tudjuk kérni a kötelezően csatolandó hiteles tulajdoni lapot, illetve annak alapján el tudjuk elkészíteni a tulajdonos által aláírandó székhelyhasználat jogcímét igazoló okiratot. Amennyiben a civil szervezet székhelye módosul, úgy szintén szükségesek a fenti adatok.

- Az alapítvány alapítójának/alapítóinak személyi igazolványa, lakcímkártyája és adóazonosító jelet tartalmazó kártyája másolatban, hogy tudjuk őket a pénzmosási törvénynek megjelelően leellenőrizni;

- Az Alapítvány céljainak részletes felsorolása. Ez kizárólag alapítás esetén szükséges, mert fontos, hogy egy bejegyzett alapítvány céljainak módosítására (sem bővítésére, sem szűkítésére) lehetőség nincsen.

- Az Alapítvány által végzett tevékenység részletes felsorolása, melyet a fent felsorolt célok megvalósítása érdekében tesz. Ez kizárólag alapítás esetén szükséges, illetve módosítás esetén a tevékenységek felsorolása esetleg bővíthető, szűkíthető, módosítható.

- Az alapítvány Kuratóriuma tagjainak személyi igazolványa, lakcímkártyája és adóazonosító jelet tartalmazó kártyája másolatban, hogy tudjuk őket a pénzmosási törvénynek megjelelően leellenőrizni. Alapításnál minimum 3 fő a kötelező létszám a Kuratórium esetében, illetve fontos, hogy az alapítóval közvetlen rokoni, hozzátartozói kapcsolatban nem lehetnek többségben a Kuratórium tagjai. Amennyiben ez így lenne, úgy nagyobb létszámú Kuratórium létrehozása szükséges;

- A Kuratórium tagjai vonatkozásában szükséges meghatározni azt, hogy ki lesz a Kuratórium elnöke, illetve azt, hogy a Kuratóriumi tagok közül ki jogosult a szervezet képviseletére, illetve a bankszámla feletti rendelkezésre. A bankszámla feletti rendelkezés eltérhet az alapítvány egyéb ügyeiben történő képviselettől. Már bejegyzett alapítvány esetében a létesítő okirat módosításakor lehetőség van a nyilvántartásban szereplő képviselet módosítására a szervezet leghatékonyabb működésének elősegítése érdekében, igény szerint;

- Alapítás esetén az alapítvány induló vagyona, mely az alapító(k) által bocsátandó a szervezet rendelkezésére akként, hogy az alapító első körben egy függősített bankszámlát nyit, azon elhelyezi az általa meghatározott összeget, erről egy igazolást állít ki az illetékes pénzintézet. A pénzintézet igazolása benyújtásra kerül az alapítással kapcsolatos dokumentumokkal együtt. A véglegesített bankszámla kizárólag az Alapítvány bejegyzését követően lesz élő, illetve a számlán elhelyezett vagyon is csak a bejegyzést követően hasznosítható, illetve használható fel az alapítványi célok megvalósítása érdekében. 


- Alapítás esetén szükséges a TEÁOR 2008 jegyzékből kiválasztani a célok alapján végezni kívánt tevékenységhez tartozó négyjegyű kódokat.

- Módosítás esetén mindenképpen szükséges az utolsó, bejegyzett létesítő okirat szkennelt formában történő megküldése a fenti e-mail címre, melynek áttanulmányozását követőn adunk javaslatot annak módosítására, a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelő átdolgozására.

- Az Alapítvány e-mail elérhetősége, esetleg honlapjának címe;

- Az Alapítvány képviseletében eljáró személy telefon, skype és e-mail elérhetősége a dokumentumok távelőttemezéséhez, amennyiben nem tudnak irodánkban megjelenni az aláírás és ellenjegyzés céljából;

- Alapítás esetén annak megjelölése, hogy ÁFA alanyiság szempontjából mit választ a szervezet és EU-s adószámot kér-e;